YAHYA DBOUK IRKÇI İSRAİL'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Yahya Dbouk tarafından english.almanar.com.lb adlı internet sitesinde kaleme alınan “İSRAİL'İN REVİZYONU: YASAMAYLA İLGİLİ DEĞİL, İÇ ÇATIŞMAYA MAHKUM BİR TOPLUMLA İLGİLİ BİR REVİZYON” başlıklı yazıyı siz kıymetli okuyucularımız için çevirdik. 

Görüntülenme: 151 Tarih: 01 Nisan 2023 04:55
YAHYA DBOUK IRKÇI İSRAİL'DEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Siyonist oluşum, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, "İsrail devleti"nden hiçbir iz bırakmayacak bir iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmaya iten benzeri görülmemiş bir iç kriz yaşıyor. Çatışmanın ilk tarafı, Likud Partisi, Haredi hareketinden dini gruplar ve sözde aşırı milliyetçi Yahudilerden oluşan Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümet koalisyonu. Diğer tarafta, ağırlıklı olarak laik (merkezci ve solcu) partilerin yanı sıra Netanyahu ile çelişen sağcı partilerden muhalifler var. Ocak ayında kurulduktan kısa bir süre sonra hükümet, diğer devlet kurumlarını etkilemesi beklenen değişikliklere hazırlık olarak, İsrail yargı sistemini elden geçirmeyi amaçlayan ve ardından başka projeler tarafından takip edilecek yasa tasarısı sundu. Bu değişiklik taslağı, İbrani medyasının çoğunluğunun katıldığı eski yetkililer, elitler ve uzmanlar da dahil olmak üzere İsrail'in siyasi topluluğundan önemli bir muhalefetle karşılaştı. Bu nedenle, bu muhalifler, hükümetin, "hükümet ve demokrasi sistemine karşı darbe" olarak adlandırdıkları revizyonlarına yanıt olarak Tel Aviv'de ve diğer bölgelerde protestolar düzenlediler. Knesset’teki revizyonun onaylanması tarihi yaklaşırken, protestolar ve onlara karşı çıkanların listesi büyüdü. Onlara, daha sonra muhalefeti nedeniyle görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant liderliğindeki Likud’dan Knesset üyeleri katıldı. Bu revizyonlar tam olarak nedir? Bunca muhalefeti ya da bunca desteği hak ediyorlar mı? Ordu gibi kurumları yıkmakla tehdit etmenin yanı sıra siyasi ve toplumsal anlaşmazlığı kıvılcımlandırmaya değer mi? Değişiklikler, yargının Knesset tarafından çıkarılan yasaları geçersiz kılmasını engelleyerek yargının yetkilerini kısıtlamayı amaçlamaktadır. Bu, Knesset'in temel yasalara veya anayasal statüye sahip olanlara ya da Yüksek Mahkeme'nin çoğu insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve diğerlerine dayanan bazı tasarıları reddetmek için kullandığı yasal ilkelere muhalefetinin arka planında ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, değişiklikler yargıçların, özellikle de Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçilmesi ve atanması sürecini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, atama komitesinin yapısını değiştirerek gerçekleşir ve hükümet koalisyonu kararda nihai söz hakkına sahiptir. Muhalifler, böyle bir komitenin politikacılarla bağlantılı olacağını, yargı sisteminin en önemli tahkimatını, bağımsızlığını ve siyaset kurumuna güvenmemesini etkili bir şekilde sona erdireceğini savunuyorlar. Bu plan iç savaşın habercisi mi? Yukarıda sözü edilen değişiklikleri uygulamaya koyma çabası ve bunlardan kaçınma çabası, deyim yerindeyse, İsrail'in "topluluklar toplulumu" içindeki keskin bir bölünmenin gerçekliğinin bir tezahürüdür. Yüksek Mahkeme, kamu yararı ve toplumsal uyumu dengeleyerek ve herhangi bir bileşenin diğer bileşenlerin haklarını ihlal etmesini veya iradesini onlara zorlamasını önleyerek bölünmeyi yönetmede önemli bir rol oynamaktadır. Onlar tarafından "darbe" olarak tanımlanan revizyonun muhaliflerine göre, yargının hükümet ve Knesset tarafından çıkarılan yasaları ve kararları dikkate alma yeteneğini kısıtlamak, sözde "İsrail devletine" zarar verse bile, şu veya bu partinin bir koalisyona katılmasının ön koşulları olarak siyasi yerleşimlere yasalar getirmek anlamına geliyor. Burada, aşırılıkçıların gündeminin çok geniş olduğunu ve eğer geçersiz kılma şansı olmadan Knesset’te yasamaya çevrilirse, Siyonist varlığın kimliğinin değişeceğini belirtmekte fayda var. Birçok laik İsrailli için, bir hükümet koalisyonu kurma görüşmeleri başarılı olursa, Haredi dini partileri Talmud tarzı yasanın kabul edilmesini talep etmek zorunda kalacaklar. Bu partiler İsrailli çoğunluğun haklarını inkar ediyor ve onları Talmud hukukuna dayanan şeyleri yapmaya veya yapmamaya zorluyorlar, bu da "insan haklarını ihlal etmeksizin" uygulanamayacak bir şey. Benzer şekilde, "dini siyonizm" gibi faşist partilerin gündemleri, sırf "diğerleri" oldukları için diğer insanlara zarar vermeye dayanır. Bu tür partiler, İsrail rejiminin toprak kazanımları için çatışmalara ve savaşlara karışmasını en yüce bir değer olarak görüyor ve bunun sonucunda "İsrail"in kendisinin bedelini ödediği ve boşuna bedel ödediği savaşlara yol açıyor. Burada bahsedilen iki örnek, sadece sözde "demokrasiyi" ortadan kaldırarak ve bir grup İsraillinin iradelerini başkalarına empoze etmelerine izin vererek değil, aynı zamanda etnik ve sosyal bölünmeleri ve farklılıkları ortaya çıkararak "İsrail"i farklı bir varlığa dönüştürecek şeyin sadece bir parçasıdır. Bu, bölünmeyi ele almayı ve sonuçlarını hafifletmeyi zorlaştırır. Bu ortam göz önüne alındığında, mahkemenin ve yargının yetkilerindeki bir değişimin nasıl bir iç çatışmaya yol açabileceğini görmek kolaydır. Çünkü İsrail'in ikilemi çözümsüzdür. Revizyona bir çözüm bulunsa bile - değişikliklerin duraklatılması veya tamamen geri çekilmesi durumları gibi herhangi bir çözüm, işleri tam olarak düzeltmeyecektir. Bu nedenle, endişelere ve muhalefetin büyümesine dayanan ihtiyatlılık, mevzuatı durdurabilirse, sorunun daha sonra, muhtemelen daha büyük bir ciddiyetle yeniden ortaya çıkması muhtemeldir. Hemen hemen her şeyde içsel olarak kendine meydan okuyan bir toplumda, Nazi ve radikal sağcı grupların yanı sıra Talmud yasalarının takipçileri de güç, statü ve sayı bakımından büyüyor. Sonuç olarak, eğer savaş şu anda gerçekleşmemiş olsa da, kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

Kudüs Haber Ajansı - KHA | kudushaber.com.tr

Yorumlar