İMAM HAMENEİ KADINLARLA BULUŞMASINDA ÖNEMLİ KONULARA DİKKAT ÇEKTİ (ÖZEL HABER)

İmam Hamenei'nin açıklamalarının geniş özetini siz kıymetli takipçilerimiz için tercüme ettik. Özellikle hanımefendilerin bu açıklamaları dikkatle okuyup üzerinde düşünüp tartışarak çevrelerinde gündeme getirmelerini istirham ediyoruz. 

Görüntülenme: 2613 Tarih: 06 Ocak 2023 12:33
İMAM HAMENEİ KADINLARLA BULUŞMASINDA ÖNEMLİ KONULARA DİKKAT ÇEKTİ (ÖZEL HABER)

İslam İnkılabı Rehberi, ülkenin yüzlerce seçkin ve faal kadınlarıyla toplantı yaptı.
İslam İnkılabı Rehberi çarşamba günü kültürel, sosyal ve ilmi alanda faaliyet gösteren yüzlerce seçkin kadın ile yaptığı görüşmede dikkat çeken ve sorunların çözümüne katkıda bulunan açıklamalarda bulundu. 
İmam Hamenei'nin açıklamalarının geniş özetini siz kıymetli takipçilerimiz için tercüme ettik. Özellikle hanımefendilerin bu açıklamaları dikkatle okuyup üzerinde düşünüp tartışarak çevrelerinde gündeme getirmelerini istirham ediyoruz. 
Tüm dünyada ve özellikle İslam ülkelerinde kadınlarımız üzerinde oynanan oyunların ve kurulan şer planların bozulması için başta kadınlarımız olmak üzere hepimize büyük görev düşmektedir. 
Aziz Rehber bu görüşmede, İslam'ın kadına adilane ve ilerici bakışı, kadının cinsiyet ve insanlığı, hakları ve vazifeleri, aldığı bireysel ve ailevî sorumlulukları, sosyal vazifeleri ve toplumdaki rolünü beyan ederken, batının kadına vurduğu modern darbelerin haince ve alçakça olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:
"Kadın, eş rölüyle aşkın mazharı ve huzur kaynağıdır, anne rolüyle ise hayat hakkı gibidir. Elbette şuna da dikkat etmek gerekir ki; ev hanımlığı evde oturmak demek değildir. Eve öncelik vererek toplumun farklı alanlarında faaliyet göstermek demektir."
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei söz hakkı alan katılımcıların konuşmalarında değindiği değerli ve yüce kavramlardan duyduğu mutluluğu beyan ederek sözlerine şunları ekledi:
"Ülkenin farklı alanlardaki karar verme mekanizmalarında seçkin, ilim ehli, bilge ve tecrübeli kadınlardan faydalanma önerisi uzun zamandır benim de zihnimi meşgul eden önemli bir konudur. İnşaAllah bunun için de bir çözüm yolu bulacağız."
İslam İnkılabı Rehberi, İslam'ın farklı alanlarda kadına olan bakışına değinmeden önce şunları vurguladı:
"Riyakar batının kadın hakkındaki iddiaları karşısında İslam Cumhuriyeti hakkını talep eden ve hücuma geçen bir konum almıştır. Zira modern batı ve bu bağlamda dejenere olmuş batı kültürü gerçekten suçludur. Kadının haysiyeti ve yüceliği hakkında adeta cinayet işlemiştir. İslam'ın görüşlerinin, kadının akademik ve seçkin kalemi ve dilinin uygun tekrar ve beyanlarıyla hatta Batı kamuoyunu dahi etkileyeceğini umuyoruz."
İmam Hamenei Kur'an-ı Mecid'in ayetlerini delil göstererek kadın ve erkeğin insan ve cinsiyet perspektifinden eşit oluşunun İslam'ın kat'i meselelerinden olduğunun altını çizip şunları aktardı:
"İslamî ve insanî değerler açısından kadın ve erkek cinsi arasında hiç bir fark yoktur."
İnkılap Rehberi, ayrıca İslam'da kadın ve erkeğin vazife ve haklarının farklı fakat dengeli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Kadın ve erkeğin tabiatında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar kişinin evdeki ve toplum içindeki sorumluluğunda etkilidir ve doğal olarak da kadın ya da erkek bu tabiatın zıttına hareket etmemelidir."
İnkılap Rehberi kadın ve erkeğin toplum içindeki ve toplumsal konulardaki vazifelerini "Farklı şekil ve rollerdeki aynı vazifeler" olarak tanımladı ve şöyle buyurdu:
"Mesela, Mukaddes Savunmada (İran'a dayatılan 8 yıllık savaşta), kadınlar ve erkekler her iki taraf da tabi ki savunmada farklı rollere ve görevlere sahipti. Öyle ki, kadınlar en az erkekler kadar zor vazifeleri yerine getirdiler.
Kapitalist ataerkil Batı düzenin tersine, İslam'da hem kadın hem de erkek hukuki, fikri, teorik ve pratik ayrıcalıklara sahiptirler. Ama batılılar kendi ataerkilliklerini İslam'a isnat ediyorlar.

Ayetullah Hamenei, kapitalist düzenin temel kaynağına yani sermayenin insandan üstün görüldüğüne  işaret ederek sözlerine şunları ekledi:
"Bu görüşe göre daha fazla mal ve servet elde eden kişi daha fazla değere sahiptir. Dolayısıyla sermaye biriktirmede, kapatalizmde erkeklerin özellikleri dikkate alındığında bu sistem ataerkil olacaktır."
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, kadını bir "iş alanı ve lezzet alınan bir meta" olarak görmeyi, batının kadına karşı kullandığı iki temel suistimal olarak tanımlayarak şöyle devam etti:
"Batıda kadının özgürlüğü meselesinin gündeme getirilmesinin asıl hedefi, ucuz bir iş gücü olarak kadından faydalanmak için onu evden çıkarıp fabrikalara çekmekti."
Ayetullah Hamenei ayrıca 19.yüzyılda Amerika'da yaşanan siyahi kölelerin özgürlük tartışmaları ile şekillenen kanlı savaşları, kapitalizmin sahtekarlığına ve değerleri suistimal etmesine bir örnek olarak gösterip şöyle devam etti:
"Bu olayda da Amerika'nın kuzeyindeki zenginler, güneydeki Siyahi çiftçileri özgürlük adı altında kuzeye çektiler ve onları düşük ücretlerle çalıştırmaya başladılar."
İnkılap Rehberi kadına lezzet alınan bir meta olarak bakmanın batının kadına vurduğu bir diğer esas darbe olduğunu beyan ederek sözlerine şunları ekledi:
"Gerçekten üzüntü verici olan bu olayda ise kapitalizm, çeşitli yöntemleri kullanarak kadını, aslında değerinin ve menfaatinin  erkek için cinsel çekiciliğini artıran davranışlarında olduğuna inandırdı. İşte bu, kadının konumuna ve haysiyetine vurulan en büyük darbedir."
Ayetullah Hamenei batıdaki kadınların, erkeğin istekleri doğrultusunda hareket etmesinin kapitalizmin ataerkil bakışının bir sonucu olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Dejenere olmuş bu bakışın tam aksine, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim’de kadını erkeklere model olarak göstererek Nuh'un ve Lut'un karısını kafir erkek ve kadınlara, Firavunun eşi ve Hz. Meryem'i ise tüm mümin kadın ve erkeklere örnek olarak gösteriyor."
Ayetullah Seyyid Hamanei, Batı ülkelerinin resmi merkezlerinin dahi kadın hakları savunuculuğu iddasında itiraf ettiği gerçeklerin ve istatistiklerin tam bir küstahlık olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Kapitalizmin sözde özgürlüğü kadın için tamamen "Esaret ve İhanet"tir. İnsan, batıda yaşanan bazı olayları dile getirmeye dahi utanıyor."
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei batıdaki kadın erkek ilişkilerinin özgürlüğüne yanlış bakıldığını, burada erkeklerin gözlerinin ve gönüllerinin doyurulmaya ve kadının sorunlarının bastırılmaya çalışıldığını ifade ederek sözlerine şunları ekledi:
"İşte bu özgür ilişkiler Batı erkeğinin hevesinin ve hırsının yüz katına çıkmasına sebep oldu. Öyle ki kendileri de itiraf ediyorlar; kadınlara ve genç kızlara saldırı caddeye, işe, okula, organizasyonlara, orduya kadar sıçramış durumda ve günden güne de artış gösteriyor.
Cinsel ticaret ve kölelik, bütün ahlaki ve örfi sınırları ortadan kaldırmak, tüm İlahî dinlerde haram olan eşcinsel ilişkileri yasal hale getirmek ve diğer tüm iğrençlikler batının kadına bakışının ve kültürünün sonuçlarıdır. Dolayısıyla batının kadına bakış açısından şiddetle kaçınmak vaciptir."
İnkılap Rehberi, ülkedeki seçkin, bilge ve mümine çok sayıda kadının görüşmeye katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, batının facia yaratan cinsiyet ve kadın bakışının beyan edilmesini zorunlu bir iş olarak değerlendirdi ve şöyle devam etti:
"Sanal irtibat yoluyla İslam'ın kadına ve erkeğe bakışını kısa ve açık metinlerle, hashtag çalışmaları gibi yeniliklerle beyan edin ve özellikle İslam ülkelerindeki bu gerçeklere susamış kimselere bunları aktarın."
Ayetullah Hamenei konuşmasının bir bölümünde ise aile ve kadının buradaki rölüne de değinerek şunları buyurdu:
"Aile kurmak yani evlilik hukuku, yaratılışın genel yasalarındandır. Bu bakış Marksizm ve Hegel yaklaşımının tam zıddıdır. Zira onlar hareketin zıtlıklarla oluştuğunu söyler. Oysa İslam mantığında hareket, evlilik ve birliktelikle ilerleyen neslin devamı ile söz konusudur. Bu teori ciddi ve temel işlere ihtiyaç duyar."
İmam Hamenei, İslam'da ve diğer ilahi dinlerde evlilik ve aile kurumu ile ilgili yasa ve kuralların getirilmiş olmasının sebebini karışıklık ve düzensizliğin önüne geçmek olarak tanımlayıp şöyle devam etti:
"Bu kurallara uymak ailenin ve toplumun selametine olacaktır. Zira aile, toplumu meydana getiren hücredir."
İnkılap Rehberi, ailede kadının rolünü beyan ederken kadını güzel kokulu bir güle ve aileye nefes aldıran atmosfere benzeterek şunları ekledi:
"Kadının gönüllü olarak ev işleriyle ilgilenmesi bir sorun değil. Ancak rivayetlerin açıkça beyanına göre kadın, evdeki  diğer şahısların onu çalışmaya mecbur edebileceği bir işçi değildir."
İmam Hamenei, kadının iki temel vazifesi olarak eş olma ve annelik görevini göstererek şunları da aktardı:
"Kadın eş olma vazifesinde erkek için aşk ve huzurun mazharıdır. Bu vazifenin en parlak örnekleri seçkin şehit eşlerinin durumlarını anlatan kitaplarda yer almaktadır."
Ayetullah Hamenei, annelik rolünün özellikleri ile ilgili olarak da şunları kaydetti:
"Anne rolünde, kadın hayat hakkı gibidir. Zira evlatlarını doğrurur ve yeri doldurulamayan bir aşkla onları yetiştirir. Bu bağlamda anneler her faktörden daha etkili olarak evlatlarına milli kimliği aktaran, onların yüreklerine iman ve ahlak tohumlarını eken kimselerdir."
İnkılap Rehberi kadının iki önemli vazifesi olarak eş olma ve annelik rollerine yani ev hanımlığına dikkat çekerek şunları vurguladı:
"Tabi ki ev hanımlığı evde oturup da dersten, cihattan, siyasi ve toplumsal faaliyetlerden geri durmak demek değildir. Kadın ev hanımlığının yanında istediği ve imkan bulduğu işleri de yapabilir."
Ayetullah Hamenei ailenin, kadının varlığı ve sorumluluk hissi olmaksızın idare edilemeyeceğini ve bazı düğümlerin kadının zarif dokunuşları olmaksızın çözülemeyeciğini vurgulayarak şunları ekledi:
"Bir kadının çocuğunun can güvenliğini hiç bir idari işe değişmeyeceğine şüphe olmadığı gibi çocuğun imani ve ahlaki terbiyesinin de önemi konusunda bir şüphe söz konusu değildir. Aynı şekilde kadın iki alanın seçimi arasında mecbur kaldığında ev daha önemlidir."
İslam İnkılabı Rehberi, elbette bazı toplumsal işlerin diğer her işten daha değerli farzlar olduğunu hatırlatarak şöyle buyurdu:
"Bazen bir farzın önemi, hatta evladın, eşin, ana babanın canını korumaktan bile daha yücedir."
İnkılap Rehberi, ailenin Batıdaki durumunu parçalanmış olarak değerlendirerek sözlerine şunları ekledi:
"Bu tehlike karşısında batılı insaflı düşünürler dahi itiraz seslerini yükseltmiştir. Ancak Batıda ailenin kademeli çöküşü o kadar hızlı ki, düzeltmek ya da önünü almak mümkün değil."
İnkilap rehberi konuşmasının diğer bölümünde hicap (başörtüsü) meselesine değinerek şunları söyledi: "Hicap, şüphesiz şer'i ve dokunulmaz bir zarurettir. Ancak dokunulmazlığın zarureti kamil bir şekilde hicabına riayet etmeyen kimselerin dinsiz veya inkılap karşıtı olarak itham edilmesine sebep olmamalı."
Ayetullah Hamenei şunları söyledi: "Bir kaç sene önce şehir gezilerimden birinde o bölgenin alimlerinin içinde dedim ki, neden saçının bir kısmı dışarıda olan ve kötü hicaplı diye tabir edilen aslında hicabı zayıf olan bir kadını itham ediyorsunuz, Oysaki mitinglerde bir kısım kadının hicabı bu şekildeydi. Onlar dini ve inkılabi merasimlere de katılan, bizim kadınlarımız, bizim kızlarımızdır."
İmam Hamenei, önceki konuşmalarında, kadir gecelerinde Allah ile razu niyaz ve münacat merasimlerinde farklı dış görünüşe sahip (tesettürüne fazla dikkat etmeyen) kadınların varlığını övdüğünü hatırlatarak şuna dikkat çekti: "Ben orada akıtılan göz yaşlarına çok imrendim ve diyorum ki keşke ben de tıpkı o genç kızlar ve kadınlar gibi göz yaşı dökebilseydim."
İslam İnkılabı Rehberi, sözlerine şunları ekledi: 'Tesettürün zayıf olması doğru bir iş değil ancak bu, şahsı din ve inkılap dairesinden çıkmış olarak görmemize sebep olmaz, hepimizin eksiklikleri var, mümkün mertebe bunları bertaraf etmeliyiz."
Ayetullah Hamenei, İslam Cumhuriyeti'nin kadınlara yönelik yaptığı hizmetleri önemli ve unutulmaz olarak tanımladı ve şu hatırlatmada bulundu: "İnkılaptan önce araştırmacı, bilim insanı ve hekim kadınların sayısı parmakla sayılacak kadar azdı ama inkılap eğitimli ve kültürlü kadınların sayısının artmasına vesile oldu. Öyleki bazı senelerde kız öğrencilerin sayısı erkek öğrecilerin sayısından daha fazlaydı. Çok sayıda kadın bilim ve teknolojinin farklı alanlarında çalışmaktadır."
İslam İnkılabı Rehberi, İranlı kızların dünya spor müsabakalarındaki başarılarını da inkılap sonrası diğer önemli bir gelişme olarak niteledi ve şunları ekledi: "Hicabı tanıtmanın en iyi yolu, kızlarımızın şampiyon olmaları ve bayraklarını kameralar karşısında, hicaplı olarak şampiyonluk kürsüsünde dalgalandırmalarıdır."
Ayetullah Hamenei, hicap aleyhine yapılan son olaylara değinerek şunları söyledi: "Kim bu çalışmalar ve çağrılar karşısında direndi? Yine kadınlar, hem de kötü hicaplı olarak nitelendirilen kadınlar, fırsatçılar onların hicaplarını açmalarını ümit ediyordu ancak kadınlar bunu yapmadı ve o propagandacıların ağızlarını kapadı."
İmam Hamenei, son olarak teessüfle bazı ailelerdeki kadına yönelik şiddetle ilgili şunları söyledi: "Bazen erkekler cismi güçlerine güvenerek kadınlara zulmediyor. Böyle durumlarda aileyi korumak için, aile ile ilgili kanunların o kadar güçlü, sağlam ve mazlum olan tarafın destekçisi olması gerekir ki erkeğin kadına zulm edecek gücü kalmamalı, elbette kadını  erkeğe zulmettiği durumlar da var ama çok az ve sınırlı sayıda."
İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmasından önce toplantıda hazır bulunan yedi kadın konuşma yaptı.
Araştırmacı ve Sosyal ve Kültürel Konsey üyesi Atife Khadimi, 
Ev hanımı ve yazar Periçehr Cenneti, 
Alman mahkemelerinde faal olarak avukatlık yapan Meryem Neggaşan, 
Milli ve uluslararası belgesel sinema ödüllerinin sahibi Mehdiyye Sadat Mihver, 
Şehit Beheşti tıbbı ilimler üniversitesi öğretim üyesi Şehrzad Zademuderris, 
Genç kızlar havzası aktivisti Negin Ferahani, 
İletişim Bilimleri doktoru ve medrese dördüncü sınıf öğrencisi Sara Talebi görüşlerini dile getirdiler. 
Bu görüşmede konukların değindiği noktalar şunlardı:
Kadınlar için özel ekosistemler geliştirmenin zorunluluğu, doğru kültürü geliştirmek adına uygun kentsel kalıpların korunması ve teşvik edilmesi, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi, ülkenin eğitim sistemi başta olmak üzere farklı kurumlardaki ev hanımlığı kültürüne bakışın düzeltilmesi, İranlı kadınların imajının net bir şekilde  batıya sunulması, ülkenin yönetim kademelerinde başarılı kadınların istihdamının gerekliliği, yüce meslislerde ve karar organlarında eğitimli kadınların bulunmasının zorunluluğu, İslam Cumhuriyeti ölçeğinde kadının nisbi üstünlüğünü açıklanmanın zarureti, medyada kadın temsilinin düzeltilmesi, nüfus artışı teşvik politikasının annelerin gerçek ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi gerekliliği, üniversitelerde ve umumi merkezlerde çocuk odaları gibi annelerin ihtiyaçlarını giderecek imkanların geliştirilmesi, kadın medya merkezi kurma gerekliliği, kadınlara özel hastanelerin donanımının artırılmasının zorunluluğu, kadınlara özel tedavi personelinin desteklenmesi, genç nesil için kıza uygun modeller yaratmanın ve tanıtmanın gerekliliği, ilim havzalarında kadın müçtehidlerin faaliyetleri için bir yönetimin oluşturulması ve kadın ilim havzalarında tebliğ işlerinin geliştirilmesi zarureti.

kudusgunu.com

Yorumlar