RIHLETİNİN YILDÖNÜMÜNDE RAHMETLİ İMAM HUMEYNİ'NİN EMPERYALİZM VE SİYONİZM KARŞITI DURUŞU ÜZERİNE BİR ANALİZ

RIHLETİNİN YILDÖNÜMÜNDE RAHMETLİ İMAM HUMEYNİ'NİN EMPERYALİZM VE SİYONİZM KARŞITI DURUŞU ÜZERİNE BİR ANALİZ

Rahmetli İmam Humeyni son on yıllarda İslam aleminin etkili şahsiyetlerinin en önemlisidir. İran İslam Cumhuriyeti kurucu lideri Rahmetli İmam Humeyni Batı Asya güvenlik düzenine derin etkiler yaptı ve bu alanda ciddi değişikliklere yol açtı.

İmam Humeyni'nin  Batı Asya bölgesinin güvenlik düzeninin değişmesindeki rolü  farklı boyutları ile ele alınabilir.  İmam Humeyni'nin fikri temellerinden en önemlisi, bu büyük şahsiyetin siyasi düşüncelerinin merkezinde yer alan emperyalizme karşı mücadele hususudur.  Emperyalizme karşı mücadele  İran İslam İnkılabı'nın karakteristik özelliğidir.  Bu özellik Rahmetli İmam Humeyni'nin siyasi görüşleri ve bakışlarından kaynaklanmaktadır.  

İmam Humeyni  emperyalizme, istikbara ve Siyonizme karşı mücadeleyi sırf İran için istemiyordu.  Tam tersi bu hususu İslam alemine has biliyordu.  Siyasi meseleler uzmanı Abdullah Genci ise  İmam Humeyni'nin emperyalizme karşı mücadeleyi sırf İran coğrafyasına has olmadığını düşündüğünü belirtiyor. Bu uzmana göre İmam Humeyni   emperyalizme karşı mücadeleyi  tüm noktalarda  şifa bahşeden ve gerçekleştirilebilecek bir husus olarak görmüştür. 

İmam Humeyni ise bu hususta şöyle buyurmuşlardı: "Bu İslami Devrim sıradan bir devrim olmayıp  ne Batı ne de Doğu bloklarına bağlı değildir. Bu yüzden  kendine özgü özellikleri olmuş ve olacaktır ve de "Ne Batı Ne Doğu" doğru yolunu katederek  iki blok karşısında da dik duracak ve hiçbir efsane süper güçten de korkmayacaktır.  Tam da bu, huzur mucizesini gerçekleştiren  zaferlere yol açtı.  Gerçi kimi komplolar ve sürekli devam eden gerilimleri körüklemekle de karşı karşıya kaldı ancak hiçbir aşamada geri adım atmadı. "

Emperyalizme karşı mücadele  Batı Asya bölgesinde önemli gelişmelerin şekillenmesine de yol açtı.  Bu açıdan Rahmetli İmam Humeyni'nin mübarek Ramazan ayının son Cumasını  Dünya Kudüs Günü olarak adlandırmasına değinebiliriz.  Rahmetli İmam Humeyni'nin bu inisiyatifi, kimi Batı Asya bölgesi ülkelerinde  direniş gruplarının kuruluşu için de zemin hazırlamış oldu.  Batı Asya bölgesinde kurulan direniş grupları Batılı güçler ve Siyonist Rejim İsrail karşısında  rahatsız edici bir unsura dönüştü. Batı Asya ülkelerinde direniş gruplarının şekillenmesinin sonucu ise yerli güvenliğin ortaya çıkması ve  ithal güvenliğe ve bölgeye yönelik dış müdahalelere  karşı çıkılması idi.  Günümüzde ise  İran İslam Cumhuriyeti kurucu liderinin  rıhletinin üstünden 31 yıl geçmesine rağmen  direniş jeopolitiğinin şekillenmesi,  ülkelerin halklarının Amerikan askerlerinin bölgeden atılmasına ısrar etmesi, Siyonistlerle uzlaşma taraftarı olan  eksenin konumunun zayıflaması ve de  Siyonist İsrail ordusunun yenilmezlik düşüncesinin yerle bir edilmesi   Rahmetli İmam Humeyni'nin Batı Asya güvenlik düzeninde bıraktığı etkiler arasında gösterilebilir.  

Rahmetli İmam Humeyni'nin düşüncelerinin  eksen ve önemli hususlarından biri de fırkacılık dışında kalan siyasette dini ön planda tutmaktı.  Günümüzde  dinler  Batı Asya güvenlik düzeninin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.   Aslında direnişin emperyalizme karşı duruşunun da dini kökleri bulunmaktadır.  Şehadet ise dini ülkülerden yani İmam Hüseyin'in -as- şehadeti ve Aşura olayı ülkülerinden kaynaklanmakta ve kafirlere karşı cihat etmek de Kuranî temellere dayanmaktadır.  Batılı güçlerin  Batı Asya güvenlik düzenini sekülerleştirmek peşinde oldukları bir dönemde Rahmetli İmam Humeyni  din ve siyaset arasındaki bağa vurgu yapıp dinin  Batı Asya'daki Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki rolünü güçlendirmiş oldu. 

İmam Humeyni'nin bu önemli başarısının sebebi, kendilerinin de vurgu yaptıkları gibi  İslami ülkülerin evrenselliğidir. 

Gerçekte  İmam Humeyni açısından  emperyalizmle mücadele, Siyonistlerle uzlaşmama ve yabancı zorba güçlere karşı direnme gibi İslam İnkılabı ülküleri sadece İran coğrafyasına has değildir ve İran sınırları dışında da geçerlidir. 

 

Batının ve küresel Siyonizm'in  İmam Humeyni'nin düşüncelerini silme çabaları  sonuçsuz kalmasının yanı sıra Seyyid Hasan Nasrullah, Abdülmelik Husi, Şeyh İsa Kasım, Şeyh İbrahim Zakzaki ve Filistin direniş liderlerinin varlığı   İmam Humeyni mektebinde ve ekolünde yetişen İslami liderlerden bir kuşağın Batı Asya ve diğer ülkelerde şekillenmiş olduğunu gösteriyor. 

parstoday

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...