FİLİSTİN'İN YENİ HÜKÜMETİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

FİLİSTİN'İN YENİ HÜKÜMETİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Rami Hamdallah 30 Ocak 2019'da Filistin Milli Vefak hükümeti başbakanlık görevinden istifa etmişti. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ise 10 Mart 2019'da Muhammed Iştiye'yi yeni başbakan olarak atadı. Muhammed Iştiye de bir ay süre içerisinde Filistin'in Yeni Kabinesini oluşturdu. Muhammed Iştiye kabinesinde, bir başbakan yardımcısı ve 22 bakan vardır. Bu bakanların 5'i eski kabineden yani Rami Hamdullah kabinesindendir. Geride kalan bakanları ise yeni atananlardan oluşmaktadır. Yeni kabinede, hala içişleri bakanlığı ve evkaf bakanlıklarının durumu belirsizliğini korurken içişleri bakanının atanması ise büyük önem taşıyor. Muhammed Iştiye kabinesinin yemin töreninde başında bulunduğu hükümet için birkaç önemli öncelik belirledi. Milli birliğin sağlanması, Kudüs'ün savunulması ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi için hazırlıkların yapılması, bu önceliklerin en önemlileridir. Görünen o ki milli birlik önceliğinin Muhammed Iştiye kabinesinde oluşturulması pek mümkün değildir. Çünkü Rami Hamdullah'ın istifa etmesinin hemen ardından Filistin İslami Direniş Hareketi-HAMAS ve İslami Cihat hareketi olaya itiraz ettiler. Bu itirazın en önemli sebebi ise Milli Vefak Hükümeti Başbakanı Rami Hamdullah'ın HAMAS ve İslami Cihat'ın görüşlerine başvurmadan görevinden istifa etmesi idi. Gerçekte HAMAS ve İslami Cihat Hareketi, Muhammed Iştiye ve yeni kabinesine itiraz etmelerinden önce Rami Hamdullah'ın istifasına itiraz ederek bu istifanın Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesini de protesto etmişlerdir. Çünkü istifanın bu şekilde kabul edilmesi, Milli Vefak Hükümetinin dağılması ve Filistinli gruplar arasındaki ihtilafların artması anlamına gelir. Bu doğrultuda Hamas, yeni kabinenin tanıtılmasının ardından yayımladığı bildiride, Iştiye kabinesini, Fetih hareketinin kendi çıkarlarının sağlanması ve Filistin milletinin çıkarlarına üstün kılınması hedef ile yapılan eleme siyasetinin devamı olarak niteledi. HAMAS bu bildiride, " Muhammed Iştiye kabinesi, ayrılıkçı bir kabine olarak milli ve yasal meşruiyetten yoksundur veBatı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki ihtilafların artması için koşulları hazırlayarak Yüzyılın Anlaşması projesinin hayata geçirilmesine ortamı hazırlayarak uygulanma ihtimalini arttırmıştır." Şeklinde vurguda bulundu. HAMAS Hareketinin tepkisine bakıldığında Muhammed Iştiye kabinesinin önceliklerinden olduğu iddia edilen Milli Birliğin sağlanmasının, pratikte karşılığı olmayan bir slogandan ibaret olduğu söylenebilir. Filistin'in yeni başbakanı tarafından açıklanan öncelikler arasında Kudüs'ün savunulması bir başka konudur. Filistin Özerk Teşkilatı Kudüs'ün Trump tarafından Siyonist Rejimin yeni başkenti olarak tanınmasının ardından Amerika ile ilişkilerini kesti. Aynı zamanda Amerika da bu teşkilata karşı cezalandırıcı eylemlerde bulundu. Buna rağmen Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki ihtilaflara ve Özerk Teşkilatın uzlaşıcı Arap hareketi etkisinde olmasına bakıldığında Kudüs'ün Iştiye kabinesi tarafından savunulmasının zor olduğunu söylemek mümkün. Ancak Kudüs'ün savunulması bir zaruret olarak, Filistinli grupların Kudüs'ü Siyonist İsrail'e ilhakını önlemek için kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmasına neden olabilir. Parlamento Seçimlerinin düzenlenmesi Filistinli gruplar için en önemli meselelerden sayılır. Ancak 2006 yılından bugüne kadar hiçbir seçim yapılmamıştır. Şimdiye dek Filistin'de 1996 ve 2006 yılları olmak üzere iki seçim düzenlenmiştir. 2006 Parlamento Seçimlerinde Direniş Grupları parlamento sandalyelerin çoğunluğu kazanarak büyük bir zafer elde ettiler. Bu yüzden 2006'dan beri artık başka bir seçim düzenlenmedi. Muhammed Iştiye Parlamento Seçimlerinin düzenlenmesini öncelik olarak tanıtsa da bunu uygulaması zor görünüyor. Parstoday

Google+ WhatsApp

Bu Yazı ve Haberle ilgili yorumunuz...