Bugün Dünya Kudüs Günü!

Bugün Dünya Kudüs Günü!


Allah'ın adıyla!

Bugün Dünya Kudüs Günü!

 

Ramazan ayının bereketlerinden biri mazlumlara destek olmaktır. İslam İnkilabı Lideri İmam Humeyni (r.a) İslam İnkilabı zaferinden hemen sonra İsrail elçiliğinin ele geçirilmesine emir verdi.  Devrimciler tarafından gasıp siyonist rejiminin elçiliği ele geçirildi. Tarih 11 Şubat 1979 İslam İnkılabının zafere ulaşmasından birkaç saat sonra gasıp siyonist rejimin büyükelçiliği devrimciler tarafından ele geçirildi. Devrimciler tarafından duvarlara pankart asıldı. Pankartın üzerinde şöyle yazıyordu:'' Bu bina İran halkının Filistin halkına hediyesidir'' Devrimciler ,gasıp siyonist İsrail elçiliğinin tabelasını, ''Filistin Elçiliği'' olarak değiştirdiler.İslam İnkilabı ilk günden beri gasıp siyonist rejimi ile olan düşmanlığını ve mazlum Filistin halkının yanında olduğunu ilan etti.  

İmam Humeyni 7 Ağustos 1979’da (13 Ramazan1399 H.K) Dünya Müslümanlarına hitaben şöyle buyurdu;

Bismillahirrahmanirrahim

 

''Ben uzun yıllar boyunca gasıp İsrail tehlikesini Müslümanlara hatırlatıp durdum; bugünlerde Filistinli bacı ve kardeşlerimize karşı saldırılarını artırmış durumda. Bilhassa Güney Lübnan'da; Filistinli savaşçıları ortadan kaldırabilmek için evleri teker teker bombalıyorlar. Ben bütün Müslüman devletler ve dünya Müslümanlarından bu gasıp ve destekleyicilerinin ağzının payını verme amacıyla birleşmelerini istiyorum. Keza bütün dünya Müslümanlarına; Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan ve Kadir günlerinden de sayılan mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü “Kudüs Günü” olarak seçip bu günü Müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya Müslümanlarının milletlerarası dayanışma günü olarak belli program ve merasimlerle geçirmeyi öneriyorum. Allah Teâlâ'dan Müslümanları küfür ehline galip kılmasını dilerim.''

 

Böylece İslam İnkilabı gasıp rejime karşı Filistin mazlum halkının her zaman yanında olduğunu ilan etti. Her  sene mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü olarak duyarlı müslümanlar tarafından, vazifelerini eda etmek için sokaklarda ve  meydanlarda Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla ve onların kanuni haklarını savunmak adına yürüyüşler yapılır.

 

Bu sene de malumunuz üzere, gasıp rejim Filstin halkına vahşice saldırılar uygulayarak mazlum sivil halkı katlediyor ve zulmün son derecesini uyguluyor. Bizlerin bu konuda vazifemiz Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için bu günü çok iyi değerlendirmemizdir.

 

Dünya Kudüs Günü sadece sokaklarda slogan atmak değil bunu hepimiz biliyoruz; Dünya Kudüs Günü, Dünya müslümanlarının istikbara karşı birleşme günüdür. Yani bugünde katılımın çok oluşu müslümanların uyanışının göstergesidir. İran İslami Cumhuriyeti'nin müslüman halkı her sene bunu dünya istikbarına çok iyi gösteriyor ve bu sadece sözde kalmıyor, ameli olarak da bunu ispatlıyor. Gasıp rejimin vurulduğu füzelerin  İran yapımı olması ve İsrail elçiliğinin İran'da bulunmaması Kudüs Günü’nün sözde değil amelde olduğuna isbattır.

 

Bütün İslam ülkeleri bu şekilde düşünürse ve bu noktada birleşirse, siyonizm diye bir düşünce yeryüzünde kalmaz.  İmam Humeyni’nin (r.a) buyurduğu gibi ''Her müslüman bir kova su dökse İsrail’i sel alır'' Bu sözün derin anlamı, yani İslami Vahdet'tir.

 

Kadir gecesi bu ayda bütün maneviyatı Allah tarafından insanın kalbine indiriyor ve Ruh ve yanında diğer Melekler Allah'ın izniyle müminleri bu maneviyat için destekliyorlar. Kadir gecesinde aldığımız bu maneviyat bizde Şehadet aşkı besliyor ve mazlumların yanında yer almanın bereket ve değerini daha çok hissediyoruz.

Hud suresi 113. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor:

''Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.''

Yani yapılan zulme karşı mazlumun yanında olmak da bir ibadettir ve bunun aksini yapanlara cehennem ateşi dokunacağını Rabbimiz vaad etmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.a) de Müslümanların meselesiyle ilgilenmeyen ve onların dertleriyle dertlenmeyenlerin hakiki ve olgun mümin olmadıklarını ifade buyurmuşlar.

Bizler Ramazan ayında ve Kadir gecelerinde rahat iken Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz gasıp rejim bombaları altında katlediliyor ve buna sessiz kalmak büyük bir zulümdür.

O zaman bu Ramazan'ın son cuması yani Dünya Kudüs Günü’nde biz müslümanlar birleşelim ve gasıp rejime büyük bir tokat vurmaya hazır olduğumuzu gösterelim. Buna inanıyorum ki böyle olursak; yakın gelecekte siyonist rejim mahvolacak, dünya haritasından silinecek ve bu, dünya istikbarına büyük bir ders olacak.

خیبرخیبر یا یهود/ جیش محمد سوف یعود                           

hayber hayber ya yahud ceyşu Muhammed sevfe yeud

"Ey yahudi/siyonist, Hayberi hatırla, Muhammed’in ordusu geri dönecek"

Bu sloganın gerçekleşme ümidiyle yazımı sonlandırıyorum.      

                                                                                                                   Mehdi Mazlum

                                                                                                                Dünya Kudüs Günü

Google+ WhatsApp